Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008-09/ ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Α. Προτείνεται να συνεχιστεί το πρόγραμμα της επιμόρφωσης με θέμα την επίλυση προβλήματος τη νέα σχολική χρονιά με ομάδα εκπαιδευτικών από την περιοχή της Ιερισσού.
Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή στα σχόλια του ιστολογίου.

Β. Προτείνεται στους συναδέλφους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα να το εφαρμόσουν στην τάξη τους τη νέα σχολική χρονιά με το παρακάτω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ
Νοέμβριος-Ιανουάριος "Επεξεργασία αναπαράστασης προβλήματος"
Συνάντηση των εκπαιδευτικών με τον κ. καθηγητή (Μπάρμπα Γιώργο) και τη Σχολική Σύμβουλο για συζήτηση των αποτελεσμάτων της Α΄Φάσης και προγραμματισμό της
επόμενης.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
Φεβρουάριος-Απρίλιος: "Αναγνώριση των σχέσεων του προβλήματος", "Επιλογή πράξεων"

Παρακαλώ δημοσιεύστε τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις σας στα σχόλια.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Επιμορφωτικές συναντήσεις στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού.
Συμμετέχοντες: Δάσκαλοι και δασκάλες Δ.Σ. 1ο Ιερισσού, 2ο Ιερισσού, Ν. Ρόδων, Ουρανούπολης, Στρατωνίου, Αμμολιανής, Γοματίου, Ολυμπιάδας, Μ. Παναγίας, Παλαιοχωρίου
Εισηγητής: Μπάρμπας Γιώργος, Καθηγητής ΑΠΘ του τμήματος Προσχολικής Αγωγής
Για ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε τους παρακάτω τίτλους στα "Περιεχόμενα"
-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Φάση Α΄Επεξεργασία αναπαράστασης του προβλήματος
Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ω Ν
1. Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, ώρα 18.00-20.00
-Εισαγωγή στο θέμα.
-Επίλυση του παρακάτω προβλήματος από τους συμμετέχοντες δασκάλους και δασκάλες.
Πρόβλημα
"Την προηγούμενη Παρασκευή 22 απόφοιτοι του Λυκείου της Ηράκλειας της χρονιάς του 1989 πήγαν στο ραντεβού που είχαν κλείσει για τα 2ο χρόνια της αποφοίτησης τους. Η συνάντηση έγινε στην ταβέρνα "Χιονισμένα βουνά", γιατί ο ιδιοκτήτης της είναι κι αυτός απόφοιτος της ίδιας χρονιάς του Λυκείου της Ηράκλειας. Στη συνάντηση τέσσερις απόφοιτοι πήγαν μαζί με τις συζύγους τους, από τις οποίες η μία ήταν κι αυτή συμμαθήτριά τους. Στη διάρκεια του γεύματος ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας τους χαιρέτησε όλους και τους κέρασε το κρασί αλλά δεν κάθισε μαζί τους μέχρι το τέλος γιατί είχε δουλειά στην κουζίνα. Στο τέλος της συνάντησης, βέβαια, όλοι τον ευχαρίστησαν για το ωραίο γεύμα και την ευγενική χειρονομία του κεράσματος. Λίγο πριν τελειώσει η συνάντηση ένας απόφοιτος χρειάστηκε να φύγει για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Στο τέλος όλοι οι απόφοιτοι αποχαιρέτησαν ο ένας τον άλλο με χειραψία και ανανέωσαν το ραντεβού τους για μετά 10 χρόνια. Πόσες χειραψίες έγιναν μεταξύ των αποφοίτων καιτά τον χαιρετισμό;"
-Συζήτηση για τον τρόπο επεξεργασίας της αναπαράστασης του προβλήματος που ακολούθησαν οι συμμετέχοντες.
-Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να αναθέσουν στους μαθητές τους προβλήματα με στόχο την αναπαράσταση του προβλήματος με σχέδιο ή ζωγραφιά.
2. Τετάρτη 8 Απριλίου 2009, ώρα 18.00-20.00
-Παρουσίαση των διαφορετικών τρόπων επεξεργασίας της αναπαράστασης του προβλήματος (ολιστικός-αναλυτικός)
-Παρουσίαση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επεξεργάστηκαν την αναπαράσταση του προβλήματος που τους δοθηκε στην πρώτη συνάντηση.
(Η παρουσίαση έγινε με διαφάνειες)

Α. Επίλυση προβλήματος
Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος συνίσταται σε μια αλληλουχία γνωστικών λειτουργιών που κατευθύνονται προς έναν ορισμένο στόχο και διακρίνεται σε δύο κυρίως φάσεις:
α) στην αναπαράσταση του προβλήματος και

β) στην αναζήτηση των κατάλληλων μέσων για την επίλυσή του.

Β. Πρώτη φάση επίλυσης:
αναπαράσταση του προβλήματος
• Επεξεργασία των στοιχείων του προβλήματος


• Ενεργοποίηση νοερών σχημάτων που συνδέονται με τα στοιχεία που έχουν αναγνωριστεί

• Σύνθεση των στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί και δημιουργία της αρχικής αναπαράστασης του προβλήματος

Γ. Δεύτερη φάση επίλυσης:
αναζήτηση των κατάλληλων μέσων για την επίλυση του προβλήματος


• επεξεργασία – αναγνώριση σχέσεων

• λογική ακολουθία σχέσεων

• επιλογή πράξεων

• εφαρμογή αλγορίθμων
έλεγχος του αποτελέσματος
Δ. Τρόποι επεξεργασίας της αναπαράστασης του προβλήματος
Δ1 (αφορά τους τρόπους επεξεργασίας της αναπαράστασης του προβλήματος που δόθηκε στους συμμετέχοντες στην πρώτη συνάντηση.)• το 22 αφορά σε όλους τους αποφοίτους της συγκεκριμένης τάξης


• μπέρδεμα του 22 (απόφοιτοι) με το 20 (χρόνια αποφοίτησης)

• ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας εντός ή εκτός των 22 (ερμηνεία του «πήγαν»)

• αγνοήθηκε το στοιχείο «μεταξύ των αποφοίτων» για τον προσδιορισμό του πλήθους των ανθρώπων για τους οποίους ζητείται να υπολογιστούν οι μεταξύ τους χειραψίες (μετράν ή όχι οι σύζυγοι)

• ήταν ή όχι ο ιδιοκτήτης μεταξύ αυτών που έκαναν χειραψίες στο τέλος

• λάθη στην καταμέτρηση των προσώπων (π.χ. 22+4-1-1-1=22 αντί 23)


Ο τρόπος αυτός χαρακτηρίζεται ως ολιστικός και οδήγησε σε λανθασμένη αναπαράσταση του προβλήματος, δηλαδή σε αναπαράσταση άλλου προβλήματος.


Δ2. Χαρακτηριστικά του ολιστικού τρόπου επεξεργασίας της αναπαράστασης του προβλήματοςαναγνώριση μερικών και όχι όλων των στοιχείων του προβλήματος

μερική ή λανθασμένη αναγνώριση των χαρακτηριστικών των στοιχείων του προβλήματοςμη αναγνώριση των στοιχείων του προβλήματος που δεν είναι ποσοτικά ή δεν εκφράζονται με αριθμούς

προσαρμογή μη οικείων εννοιολογικά χαρακτηριστικών σε οικείες έννοιες ή αναπαραστάσεις (π.χ. μετατροπή της ταχύτητας σε διάστημα)

προσθήκη στοιχείων που δεν περιέχονται στο πρόβλημαΔύο παράγοντες που ευνοούν τον ολιστικό τρόπο επεξεργασίας:
α)το άγχος του χρόνου
β)το άγχος της σωστής απάντησης

Δ3. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επεξεργασία της αναπαράστασης του προβλήματος:
ο αναλυτικός τρόπος επεξεργασίας


Χαρακτηριστικά του αναλυτικού τρόπου επεξεργασίας της αναπαράστασης του προβλήματος

-εντοπισμός ένα-προς-ένα όλων των στοιχείων του προβλήματος

-αναγνώριση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων κάθε στοιχείου

-Συσχέτιση όλων των στοιχείων και σύνθεσή τους για τη δημιουργία της αναπαράστασης του προβλήματος

-Έλεγχος– αυτοδιόρθωση της αναπαράστασης
(Τα χαρακτηριστικά αυτά του αναλυτικού τρόπου επεξεργασίας της αναπαράστασης εκδηλώθηκαν κατά τη συλλογική επεξεργασία΄της από τους συμμετέχοντες στην πρώτη συνάντηση)
Σημαντική παρατήρηση
Οι τρόποι επεξεργασίας της αναπαράστασης του προβλήματος είναι γενικοί
δεν αφορούν μόνο στα μαθηματικά προβλήματα.-Συζήτηση για τις αναπαραστάσεις (σχέδια, ζωγραφιές) των μαθητών από την επεξεργασία των προβλημάτων που δόθηκαν στην τάξη τους από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.
3. Τρίτη 5 /5/2009, ώρα 18.00-20.00
Συζήτηση και επισημάνσεις για τις αναπαραστάσεις προβλημάτων που είχαν τεθεί από τους δασκάλους-συμμετέχοντες στους μαθητές και μαθήτριες.
Δραστηριότητα που ανατέθηκε στους συμμετέχοντες: Να "διαβάσουν" οι μαθητές και μαθήτριες το πρόβλημα βλέποντας την αναπαράσταση (σχέδιο, ζωγραφιά) που έκαναν και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: