Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

1ο ΘΕΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Η μέθοδος επιμόρφωσης που ακολουθείται στην επιμορφωτική δραστηριότητα "...διδάσκοντας Μαθηματικά..." είναι μεικτή: κοινές συνεδρίες και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω του blog "e-σύμβουλος".

Θα βρείτε:

1. 'Αρθρο του κ. Γιώργου Μπάρμπα, καθηγητή του ΑΠΘ, με τίτλο " Μαθητές με σχολικές δυσκολίες- Εμπόδια στη Μαθηματική επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπισή τους. (Υπάρχει δυνατότητα να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

2. Προτεινόμενες δραστηριότητες για επεξεργασία στην τάξη με τους μαθητές/τριες και διαπραγμάτευση απόψεων και ιδεών των συμμετεχόντων δασκάλων μέσω των "σχολίων" του ιστολογίου (blog)

3. Προγραμματισμό δραστηριοτήτων για τη σχολική χρονιά 2008-09

Δεν υπάρχουν σχόλια: