Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΣΕΝΑΡΙΟ "ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ" ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ

ΕΕΔΑΣΚΑΛΟΣ: Μαχαιράς Κώστας

«Πως μετράω το χρόνο», Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄Τάξης, Βιβλίο μαθητή, Τεύχος 1ο, σελ. 40

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Μελέτη περιβάλλοντος, ΤΠΕ, Γλώσσα, , Μαθηματικά, Μουσική.

ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
A΄Δημοτικού.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ Δ.Ε.Π.Σ.
Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο της Μελέτης περιβάλλοντος της Α΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της Μελέτης περιβάλλοντος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 2-3 ατόμων. Απαιτείται επομένως ο κατάλληλος αριθμός Η/Υ. Η δραστηριότητα θα πρέπει να διεξαχθεί στο εργαστήριο πληροφορικής.
Λογισμικό: Εκπαιδευτικό λογισμικό kidspiration και hotpotatoes.
ΛΌΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η επιλογή του λογισμικού Kidspiration έγινε γιατί το λογισμικό αυτό έχει ανοιχτό χαρακτήρα και μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί από όλες τις βαθμίδες.
Η επιλογή του λογισμικού Hot potatoes έγινε γιατί το λογισμικό αυτό έχει την δυνατότητα δημιουργίας ασκήσεων πολλών επιλογών και δίνει στο τέλος και την βαθμολογία και ανήκει στα περιβάλλοντα συγγραφής υπερμεσικών εφαρμογών και ασκήσεων.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση.

ΣΚΟΠΟΣ
Να μάθουν τους μήνες του χρόνου και τις εποχές

ΣΤΟΧΟΙ
Αναλυτικά
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (Μελέτης περιβάλλοντος)
αναγνωρίζουν (οπτικά και ακουστικά), να γράφουν και να διαβάζουν τους μήνες και τις εποχές.
Να αντιστοιχίζουν τους μήνες στην κατάλληλη εποχή
Να μάθουν τις κλιματικές συνθήκες των εποχών και τα ρούχα που φοράμε
Να ξέρουν σε ποιους μήνες είναι οι μεγάλες εορτές (Θρησκευτικές-Εθνικές)

Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού Kidspiration και Hot potatoes και γενικότερα του Η/Υ

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ. Επιπλέον, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες του χρησιμοποιούμενου λογισμικού.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της δραστηριότητας εξαρτάται από το επίπεδο, την τυχόν προηγούμενη εμπειρία και τον αριθμό των μαθητών, Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 2 διδακτικές ώρες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Συνολικά όλο το σενάριο αποτελείται από τρεις επιμέρους φάσεις:
Α. Προβληματισμός: Διατύπωση του προς διερεύνηση ερωτήματος
Β.Φύλλα εργασίας.
Γ.Παρουσίαση αποτελεσμάτων - εξαγωγή συμπερασμάτων
Δ. Αξιολόγηση.

Α. Προβληματισμός: Διατύπωση του προς διερεύνηση ερωτήματος

Αρχικά, ρωτάμε τους μαθητές μήπως γνωρίζουν τους μήνες του χρόνου. Προφανώς, η πλειοψηφία των παιδιών απαντά θετικά. Στη συνέχεια οδηγούνται στην κεντρική εικόνα του νέου μαθήματος που σχετίζεται με τους μήνες και τις εποχές
Επεξεργασία κεντρικής εικόνας σελ.40 - Προβληματισμός μαθητών
Προβολή της εικόνας με βιντεοπροβολέα
Μετά οι μαθητές καλούνται να δουν τον τεράστιο χάρτη που υπάρχει μόνιμα στον τοίχο της τάξης και αφορά τους μήνες και τις εποχές
Στη συνέχεια, ύστερα από συζήτηση, καταλήγουμε με τα παιδιά ότι στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τους μήνες και τις εποχές

Β. Φύλλο Εργασίας 1:
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των δύο – τριών ατόμων. Κάθε ομάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν Η/Υ. Μοιράζεται στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 1, το οποίο καλούνται οι μαθητές να ακολουθήσουν και να εκτελέσουν τις προτεινόμενες ερευνητικές δραστηριότητες :
Φύλλο Εργασίας 1
Οι μαθητές καλούνται να μπουν στο λογισμικό Kidspiration πατώντας το κατάλληλο εικονίδιο και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που εγώ έχω ετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα. Συγκεκριμένα :
έχω φτιάξει ένα δεντρόγραμμα με βοήθεια του λογισμικό Kidspiration με κεντρικό θέμα τον χρόνο και ζητείται να βάλλουν στα συννεφάκια τις εποχές.
Στη συνέχεια καλούνται να βάλλουν στη σειρά τους μήνες του χρόνου κάτω ακριβώς από το συννεφάκι της αντίστοιχης εποχής βλέποντας την κεντρική εικόνα του μαθήματος στο βιβλίο του μαθητή.
Μετά και από αυτή την ερώτηση οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε μία ακόμα δραστηριότητα φτιαγμένη με την βοήθεια του λογισμικού Kidspiration στην οποία τους έχω φτιάξει περίπου ένα χάρτη σαν αυτόν που υπάρχει στο τοίχο της τάξης με κεντρικό θέμα τον χρόνο και γύρω γύρω τους μήνες χωρισμένο σε τέσσερα τεταρτημόρια που συμβολίζουν τις εποχές οι μαθητές καλούνται να πιάσουν με το ποντίκι τα φρούτα και τα λαχανικά της κάθε εποχής καθώς και τα ρούχα που φοράμε τα οποία είναι διάσπαρτα σαν εικονίδια μέσα στο φύλλο εργασίας (επίσης υπάρχουν μέσα στο φύλλο εργασίας και κάποιες φωτογραφίες που κατέβασα από το google επειδή το Kidspiration δεν περιέχει φωτογραφίες θρησκευτικού και εθνικού περιεχομένου )τα οποία είτε γνωρίζουν είτε τα βλέπουν από τον τεράστιο χάρτη της τάξης, και να τα βάλουν στα τετράγωνα τα οποία βρίσκονται δίπλα στην κάθε εποχή.
Οι ομάδες ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης αυτά που σημείωσαν στα Φύλλα Εργασίας. Ανταλλάσσουν απόψεις και συμφωνούν στην συναγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων.


Ε. Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:
Α) τη διαμορφωτική αξιολόγηση που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μέσω παρατήρησης της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών, μέσω των ερωτήσεών τους και γενικότερα μέσω παρατήρησης της εργασίας τους στην ομάδα,
Β) την τελική αξιολόγηση στο τέλος της διδασκαλίας με το κατάλληλο φύλλο αξιολόγησης. Ενδεικτικά θα μπορούσε να δοθεί στους μαθητές το παρακάτω φύλλο αξιολόγησης:
Φύλλο Αξιολόγησης
Για το φύλλο αξιολόγησης θα χρησιμοποιήσω το λογισμικό Hot potatoes και συγκεκριμένα το j Quiz στο οποίο θα υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο πολλών επιλογών όπου τα παιδιά θα πρέπει να βρουν ποιοι μήνες ανήκουν στην κάθε εποχή φυσικά θα υπάρχουν περισσότερες από τρεις επιλογές και στο τέλος θα τους δίνεται και η βαθμολογία με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αξιολογούν μόνοι τους κατά πόσο κατέκτησαν την συγκεκριμένη γνώση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: