Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΣΕΝΑΡΙΟ "ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΑ: Τρικαλιώτη Μαρία

«Τα ζώα του τόπου μου», Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ τάξης, Βιβλίο μαθητή σελ. 130

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μαθηματικά, ΤΠΕ, Μουσική, Αισθητική αγωγή, Θεατρική αγωγή.
Μελέτη του Περιβάλλοντος: Γνωστικό αντικείμενο.
Γλώσσα: Προφορικός λόγος, διαλογικές μορφές επικοινωνίας, διαχείριση πληροφορίας.
Μαθηματικά: Ταξινόμηση.
Μουσική: Καταγραφή τραγουδιών με θέμα κάποιο ζώο.
Αισθητική αγωγή: Ζωγραφίζουν ζώα.
Θεατρική αγωγή: Αναπαριστούν ζώα (μίμηση κίνησης, φωνής)

ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
A΄Δημοτικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 2-3 ατόμων. Απαιτείται επομένως ο κατάλληλος αριθμός Η/Υ. Η δραστηριότητα θα πρέπει να διεξαχθεί στο εργαστήριο πληροφορικής, έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο και όχι να είναι απλοί παρατηρητές.

Λογισμικό: Εκπαιδευτικό λογισμικό kidspiration (σχεδιασμός εννοιολογικών χαρτών) και hot potatoes

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:
Kidspiration
Επιλέγουμε το συγκεκριμένο λογισμικό διότι με παραστατικό και παιγνιώδη τρόπο μπορούν οι μαθητές να κατακτήσουν τη νέα γνώση.
Hot potatoes
Είναι ένα από τα καλύτερα λογισμικά για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να γνωρίσουν τα ζώα του τόπου μας.
Να τα κατηγοριοποιήσουν ανάλογα με πού τα συναντούμε.
Να διακρίνουν σε ποια οικογένεια ανήκουν.
Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των λογισμικών Hot potatoes, Kidspiration και γενικότερα του Η/Υ
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς εργάζονται με τα συγκεκριμένα λογισμικά.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Θα χρειαστούν 1-2 διδακτικές ώρες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Το σενάριο αποτελείται από 4 επιμέρους φάσεις:
Προβληματισμός,
3 Φύλλα εργασίας.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων
Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων

1η ΦΑΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Ρωτώ τα παιδιά αν έχουν δει ποτέ από κοντά τα ζώα που μας συνοδεύουν στα μαθήματα του βιβλίου της Μελέτης (λιοντάρι, καμηλοπάρδαλη). Προφανώς όχι, εκτός ίσως σε ζωολογικό κήπο ή τσίρκο. Ρωτώ τι ζώα συναντούν στο δρόμο ή έχουν δει από κοντά.

2η ΦΑΣΗ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα παιδιά καλούνται να μπουν στο περιβάλλον του λογισμικού Kidspiration ακολουθώντας τις οδηγίες μου.
Δραστηριότητα 1 (εμπλέκονται τα Μαθηματικά)
Πριν τη δραστηριότητα συζητούμε με τους μαθητές σε ποιες περιοχές συναντούμε ζώα (πάρκο, λιβάδι, δάσος, θάλασσα). Η συζήτηση είναι απαραίτητη διότι δουλεύουμε με μαθητές Α΄ δημοτικού.
Δίνουμε έτοιμο ένα δενδρόγραμμα με τίτλο «Τα ζώα του τόπου μου» με τις 4 κατηγορίες «πάρκο», «λιβάδι», «δάσος», «θάλασσα» από κάτω
Κάτω από τις κατηγορίες αυτές έχω συγκεντρώσει διάφορες εικόνες ζώων ανακατεμένες. Οι μαθητές καλούνται να ταξινομήσουν τα ζώα στην αντίστοιχη στήλη. Είναι εύκολη δραστηριότητα για τους μαθητές α΄ δημοτικού διότι απαιτείται μόνο η μετακίνηση των εικόνων κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.
Δραστηριότητα 2 (εμπλέκονται τα Μαθηματικά)
Πριν τη δραστηριότητα συζητούμε με τους μαθητές, με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις τους, τι γεννούν τα ζώα (αυγά ή μωρά). Η συζήτηση είναι απαραίτητη για τους ίδιους με την 1η δραστηριότητα λόγους.
Δίνουμε έτοιμο ένα 2ο δενδρόγραμμα με τίτλο : «Οικογένειες ζώων. Τι γεννούν;», καλούνται να ταξινομήσουν στις δύο στήλες «Αυγά», «μωρά», τις ανακατεμένες εικόνες των ζώων που έχω συγκεντρώσει, σύμφωνα με το τι γεννούν.
Δραστηριότητα 3 (εμπλέκονται τα Μαθηματικά)
Πριν τη δραστηριότητα συζητούμε με τους μαθητές, με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις τους, πώς κινούνται (κολυμπούν, έρπουν, πετούν, περπατούν) τα ζώα του τόπου μας.
Η συζήτηση είναι απαραίτητη για τους ίδιους με τις δύο προηγούμενες δραστηριότητες λόγους.
Δίνουμε έτοιμο ένα 3ο δενδρόγραμμα με τίτλο : «Οικογένειες ζώων. Πώς κινούνται;». Καλούνται να ταξινομήσουν σε 4 στήλες «κολυμπούν», «έρπουν», «πετούν», «περπατούν», τις ανακατεμένες εικόνες των ζώων σύμφωνα με το πώς κινούνται.

3η ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

4η ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση θα γίνει με χρήση του λογισμικού Hot potatoes.

Η απαίτηση επιπλέον χρόνου για την ανάπτυξη του θέματος έχει προβλεφθεί να αντιμετωπιστεί με τη διαθεματική προσέγγισή του στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: