Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

3o Μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής-"ΝΟΗΣΙΣ"

Η τελική διοργάνωση του συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη στο Μουσείο Τεχνολογίας "ΝΟΗΣΙΣ" θα πραγματοποιηθεί 4 και 5 Μαϊου 2011.
Για την αντιπροσώπευση του Νομού Χαλκιδικής στο τελικό συνέδριο έχουν επιλεγεί από την Επιστημονική Επιτροπή τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία με τις αντίστοιχες εργασίες. Η επιλογή ήταν δύσκολη γιατί όλες οι συμμετοχές ήταν ιδιαίτερα αξιόλογες!
Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας -"Δημιουργώντας ένα λεύκωμα"
Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας  - "Οι μαθητές και μαθήτριες κάτι μαγειρεύουν"
Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου - "Η ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη"

Δεν υπάρχουν σχόλια: