Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ενδιαφέρουσα διδακτική πρόταση του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ουσιαστικά πρόκειται για μια μέθοδο μεταγραφής κειμένου που όχι μόνο διευκολύνει την ανάγνωση αλλά κυρίως την κατανόηση. Δεν πρόκειται απλώς για αποκωδικοποίηση λέξεων αλλά για μέθοδο που επιτρέπει στο χρήστη να αποκτήσει γνώση και πάνω απ’ όλα να έχει μια εμπειρία που κινητοποιεί το νου[1]. Μέσω της μεθόδου αυτής δίνουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κωλύματα στην πρόσβασή τους στο γραπτό λόγο( εξαιτίας των προβλημάτων που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρότασης) να διαβάζουν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αναπτύσσονται, να έρχονται σε επαφή με μνημεία του λόγου, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δε θα τους ήταν προσιτά, να αισθάνονται κύριοι της ζωής τους.


[1] Tronbacke, The publishing of easy-to-read in Sweden, σ.2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: