Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Παιδικό ιχνογράφημα

Μπορούμε να μάθουμε από τις ζωγραφιές των παιδιών μας;

Αξιολόγηση του τρόπου που ζωγραφίζουν τα παιδιά

Τίτλος: Η Αξιολόγηση του Παιδικού Ιχνογραφήματος
Συγγραφέας: Δρ. Κ. Κουνενού
Ενότητες:
- Ιστορική αναδρομή
- Αντίληψη της παιδικής ζωγραφιάς ως µέσο επικοινωνίας
- Εργαλείο αξιολόγησης της γνωστικής ανάπτυξης
- Γενικά στοιχεία αξιολόγησης των σχεδίων στα παιδιά
- Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια: