Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Μια ιστορία ..δημιουργία παιδιών στο storybird

Δημιουργικό Διαδικτυακό ελεύθερο εργαλείο. Υπάρχει η δυνατότητα και στην Ελληνική Γλώσσα. Δημιουργεί με έτοιμες εικόνες παραμύθια και ιστορίες. Μπορεί να αξιοποιηθεί από δασκάλους/ες, εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: