Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Teachers4Europe

Eκπαιδευτική δράση Teachers 4 Europe
Aντιπροσωπεία της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής στην Eλλάδα
Ευρώπη: μαζί δυνατοί
Σοφία Λυκοδήμου
Εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07)

Δημοτικό Σχολείο Γερακαρούς
Σχολικό έτος 2013-2014

Βασικοί άξονες του προγράμματος, που υλοποιήθηκε με την Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Γερακαρούς, ήταν η εξερεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της γερμανικής γλώσσας και μ’ αυτόν τον τρόπο της ανάδειξης της σημασίας της εκμάθησης των ξένων γλωσσών για τη συμβίωση σε μία πολύγλωσση και πολυπολιτισμική Ευρώπη, καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι μαθητές γνώρισαν την τεχνική του Stop Motion Video και την ψηφιακή επεξεργασία με το λογισμικό Windows Movie Maker και δημιούργησαν το δικό τους βίντεο στα Γερμανικά με τίτλο “Europa: gemeinsam stark”.

 1. Στόχοι
Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν μέσα από τη γερμανική γλώσσα τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνειδητοποιήσουν ότι και οι ίδιοι αποτελούν κομμάτι του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ως οι Ευρωπαίοι πολίτες του μέλλοντος.

Επιμέρους στόχοι:

 • να εξοικειωθούν με το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα από την απόκτηση πρακτικών γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (κράτη-μέλη, σημαίες, πρωτεύουσες και αξιοθέατα των κρατών-μελών, επίσημες γλώσσες, σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινό νόμισμα)
 • να έρθουν σε επαφή με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • να καλλιεργήσουν ευρωπαϊκή συνείδηση
 • να αποκτήσουν κίνητρα για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας
 • να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες τους στη γερμανική γλώσσα
 • να εφαρμόσουν τη συνεργατική μάθηση
 • να εξοικειωθούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών


 1. Μεθοδολογία

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες βάσει της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης και της μεθόδου project:

*      Εναρκτήρια δραστηριότητα: Τι γνωρίζεις για την Ευρώπη;

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και έλαβαν ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες επεξεργάστηκαν από κοινού στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσίασε τις απαντήσεις στην ολομέλεια της τάξης.

    Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι μαθητές έλαβαν ένα φύλλο εργασίας, το οποίο επικεντρωνόταν στις εξής θεματικές ενότητες:

 • Τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Με τη βοήθεια του διαδραστικού λογισμικού του γερμανικού διδακτικού εγχειριδίου Luftballons Kids A (κεφάλαιο 5) οι μαθητές έμαθαν τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Γερμανικά και τη γεωγραφική τους θέση.
 • Σημαίες των κρατών-μελών: Η εκπαιδευτικός εκτύπωσε τις σημαίες των κρατών-μελών και κάρτες με τις ονομασίες τους στα Γερμανικά. Αφού οι μαθητές αντιστοίχισαν τις σημαίες με τις ονομασίες, χρωμάτισαν τις σημαίες στο φύλλο εργασίας.
 • Πρωτεύουσες και γλώσσες των κρατών-μελών: Αφού οι μαθητές ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας συμπληρώνοντας τις πρωτεύουσες και τις γλώσσες της κάθε χώρας, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της γλωσσικής πολυμορφίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών πέραν της μητρικής από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
 • Τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έγινε προβολή βίντεο και συζήτηση για την κατανόηση και την ερμηνεία των συμβόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ø  της σημαίας της ΕΕ με τα 12 αστέρια σε κύκλο,
Ø  του ύμνου της ΕΕ,
Ø  του συνθήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενωμένοι στην πολυμορφία», το οποίο ερμηνεύτηκε από τους μαθητές με την προβολή του βίντεο “Wir sind Europa[1]” και
Ø  του ευρώ, κοινού νομίσματος.

   Δημιουργία χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι μαθητές δημιούργησαν χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζει τα εξής στοιχεία: τα κράτη-μέλη και τις πρωτεύουσες τους στη γερμανική γλώσσα, τις σημαίες, ένα αξιοθέατο για κάθε χώρα και το σύμβολο του ευρώ σε όσες χώρες χρησιμοποιείται.

Αρχικά, μία ομάδα μαθητών ανέλαβε να σχεδιάσει τον χάρτη της Ευρώπης σε χαρτί μέτρου χρησιμοποιώντας βιντεοπροβολέα που πρόβαλε την εικόνα του χάρτη στην επιφάνεια του χαρτιού και να χρωματίσει με κίτρινο χρώμα τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλη ομάδα μαθητών ανέλαβε να κατασκευάσει τις σημαίες των κρατών-μελών, ενώ ο κάθε μαθητής έκανε έρευνα στο διαδίκτυο και ανέλαβε να φέρει 1-2 εικόνες από αξιοθέατα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δημιουργήσαμε κάρτες με τις χώρες και τις πρωτεύουσες στα Γερμανικά και εκτυπώσαμε σύμβολα του ευρώ. Οι μαθητές τοποθέτησαν στον χάρτη σε κάθε χώρα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν.

   Δημιουργία Stop Motion Video  

Με αφορμή το βίντεο “Wir sind Europa” (Εμείς είμαστε η Ευρώπη), που προβλήθηκε για την κατανόηση του συνθήματος της ΕΕ και για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η τεχνική stop motion, εκφράστηκε η επιθυμία από τους μαθητές  να δημιουργήσουν το δικό τους Stop Motion Video. 

Αρχικά, η εκπαιδευτικός εξήγησε στους μαθητές την τεχνική και τη διαδικασία της δημιουργίας ενός Stop Motion Video, η οποία βασίζεται στη λήψη συνεχόμενων φωτογραφιών που απεικονίζουν αυξητικές αλλαγές στη θέση της εικόνας δημιουργώντας κίνηση. Η ψηφιακή επεξεργασία έγινε με το λογισμικό Windows Movie Maker. Όσον αφορά στην κεντρική ιδέα του βίντεο, με διάλογο στην ολομέλεια της τάξης, αποφασίστηκε να επικεντρωθούμε στα βασικά συστατικά που συνθέτουν το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένα σενάριο, το οποίο θα αξιοποιούσε τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές στις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος και φυσικά θα ανταποκρινόταν στο επίπεδο της γλωσσομάθειάς τους. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κατέγραψαν τις ιδέες τους. Στην ολομέλεια έγινε συζήτηση για το περιεχόμενο του βίντεο και καταγραφή όλων των βημάτων.

Για τη δημιουργία του βίντεο δόθηκε έμφαση στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθιστούν δυνατή:

 • Η συνεργασία μεταξύ των 28 χωρών
 • Η διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας με τις 24 επίσημες γλώσσες
 • Το κοινό νόμισμα
 • Το σύνθημα «Ενωμένοι στην πολυμορφία»
 • Οι αρχές και οι αξίες: δημοκρατία, ισότητα, αλληλεγγύη, ενότητα, ειρήνη, αρμονία, ασφάλεια, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολυγλωσσία.

Τα αντικείμενα για τη δημιουργία του βίντεο ήταν κυρίως γράμματα και εικόνες από χαρτί, τα οποία τοποθετούνταν σ’ ένα μπλε φόντο για τη συνεχόμενη λήψη των φωτογραφιών. Η κεντρική ιδέα και κορύφωση του βίντεό περιλαμβάνει όλα τα χέρια των μαθητών σε γροθιά, με αυτοκόλλητα από τις εθνικές σημαίες των κρατών μελών, τα οποία κάνοντας κύκλο γύρω από τα αστέρια της ΕΕ, ενώνονται στο τέλος συμβολίζοντας την ενότητα, την αλληλεγγύη και την αρμονία μεταξύ όλων των χωρών με αποτέλεσμα ένα οικοδόμημα δυνατό.

Αφού για κάθε ενότητα του σεναρίου έγινε λήψη συνεχομένων φωτογραφιών των αντικείμενων με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, δόθηκε κίνηση στο βίντεο με επεξεργασία στο λογισμικό Windows Movie Maker. Η μουσική επένδυση ήταν ο ύμνος της Ευρώπης και ο τίτλος "Europa: gemeinsam stark"(Ευρώπη: μαζί δυνατοί).
Η προβολή του βίντεο γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://www.youtube.com/watch?v=ConbxRQMJdo

    Τελική αξιολόγηση-ανατροφοδότηση: Τα αστέρια μας

Σε όλους τους μαθητές δόθηκε από ένα αστέρι στο οποίο έγραψαν τις εντυπώσεις τους, λέξεις-κλειδιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αποκόμισαν από τη συμβολή τους στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια όλα τα αστέρια τοποθετήθηκαν σε ένα χαρτόνι με τον τίτλο “Unsere Sterne” (Τα αστέρια μας). Το Πρόγραμμα έκλεισε με συζήτηση με τους μαθητές: τι έμαθαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι αποκόμισαν ως προς την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε, τι τους έκανε εντύπωση, αν έχουν αλλάξει γνώμη σε σχέση μ’ αυτά που πίστευαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Τέλος, όλοι οι μαθητές έλαβαν ως αναμνηστικό ένα αντίτυπο της έκδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η Ευρώπη κι εσύ» στη γερμανική γλώσσα, μετά από συνεννόηση της εκπαιδευτικού με το γραφείο Europe Direct της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη. 1. Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας χρήση της γερμανικής γλώσσας και των νέων τεχνολογιών. Το κλίμα συνεργασίας, η ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες και οι αποκτηθείσες γνώσεις γύρω από θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν νέα ώθηση στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στην ευρωπαϊκή ιδέα και ολοκλήρωση. Όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών η ενασχόληση των μαθητών με την τεχνική Stop Motion και τελικά η δημιουργία ενός βίντεο τους έκανε ιδιαίτερα υπερήφανους και τους ενθουσίασε. Οι στόχοι που τέθηκαν κατά την έναρξη του προγράμματος επιτευχθήκαν με θετικά αποτελέσματα και εμπειρίες τόσο για τους μαθητές όσο και για την εκπαιδευτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: