Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Αξιοποιήσιμες διδακτικές τεχνικές όπως διαλογική αντιπαράθεση, εννοιολογική χαρτογράφηση, δίλημμα, ιστοεξερεύνηση, καταιγισμός ιδεών, μελέτη πεδίου, παιχνίδια ρόλων, μοντελοποίηση, προσομοιώσεις, παιχνίδια στο πεδίο που εμπλουτίζουν τη διδασκαλία εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: