Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παρουσίαση του βιβλίου της κ. Μαρίας Καλλέρη, Eπίκουρης Καθηγήτριας του Φυσικού Τμήματος του ΑΠΘ "΄Εννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο για μικρά παιδιά"

την Τρίτη 16 Μαϊου 2017, 7.00 μ.μ. στο Public (Τσιμισκή 24)


"Oι ηλικίες μεταξύ 4 έως 11 ετών αναγνωρίζονται διεθνώς ως η περίοδος κατά την οποία τα παιδιά διαμορφώνουν στοιχεία επιστημονικών εννοιών. Στο βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια να μυηθούν τα μικρά παιδιά σε έννοιες και φαινόμενα, όπως αυτά συμβαίνουν στην πραγματικότητα στο φυσικό κόσμο, μέσα από κατάλληλες για την ηλικία τους δραστηριότητες και μ' έναν ευχάριστο τρόπο ενασχόλησης τους με το αντικείμενο. 


Το βιβλίο στοχεύει να κάνει τη δουλειά των εκπαιδευτικών ευχάριστη και δημιουργική. Περιλαμβάνει σειρές πλήρως ανεπτυγμένων δραστηριοτήτων από τη Φυσική και την Αστρονομία τους παρέχει την απαραίτητη για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων γνώση απαντώντας σε ερωτήματα που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί και στους ίδιους. Παρουσιάζονται οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παράλληλα ιδέες για την εφαρμογή τους.
Στο βιβλίο δίνονται και οι προεκτάσεις για την οικογένεια που θα επιθυμούσε την ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική και την Αστρονομία στο σπίτι."

Δεν υπάρχουν σχόλια: