ΑΡΘΡΑ

Εισήγηση: Παυλίνα Χατζηδανιήλ,

πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,

ΜΑ History in Education

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ συζήτηση για το μάθημα της ιστορίας σχετικά με το τι και το πώς θα πρέπει να διδάσκεται. Η παραδοσιακή αντίληψη είχε ως αντικείμενο της διδασκαλίας της ιστορίας το περιεχόμενο. Ενδιαφερόταν και στόχευε στην αναπαραγωγή μιας αυστηρά προκαθορισμένης ιστο-ρικής γνώσης, ενώ δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών.
Περισσότερα εδώ


Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
Δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διδακτική των Μαθηματικών


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε πάνω στα ρεαλιστικά προβλήματα (προβλήματα πλαισίου) για πρώτη φορά σε ένα δείγμα δασκάλων του δημοτικού σχολείου. Στόχοι της έρευνας ήταν: α) να διαπιστωθεί κατά πόσο οι δάσκαλοι είναι επηρεασμένοι από το «διδακτικό συμβόλαιο» με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν ή όχι την καθημερινή τους γνώση για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων β) ποιοι παράγοντες (φύλο, σπουδές, προϋπηρεσία, εμπειρία, προτίμηση) επηρεάζουν τις επιδόσεις τους στην επίλυση των ρεαλιστικών προβλημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε με τα συγκεκριμένα προβλήματα για πρώτη φορά σε δασκάλους, δημιουργούν πολλά ερωτήματα και προοπτικές για διερεύνηση.
Περισσότερα εδώ

Παπασυμεών Ελισσάβετ, δασκάλα, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Θέμα: «Διαπολιτισμικότητα και κριτική σκέψη στο σχολείο μέσα από το πρίσμα της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση. Εφαρμογή σε Ε΄και Στ΄ τάξεις δημοτικού σχολείου»
Περισσότερα εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: