ΔΥΕΠ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ εδώ και στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ εδώ

2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ εδώ

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ εδώ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) εδώ
(Πατημασιές, Πού είναι ο Φασαρίας, Πάμε στην αγορά, καλό ταξίδι, οδηγίες δασκάλου)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΕΠ
Σχέδιο εργασίας "Αγορά" Ξένια Θρασυβουλίδου, δασκάλα ΔΥΕΠ Δ.Σ. Λαγκαδικίων


5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "Κλειδιά και αντικλείδια"
ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ εδώ

6. Συνεργατικό Ιστολόγιο που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί της ΔΥΕΠ Καβαλαρίου κατά το σχολικό έτος 2016-17 εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: