ΔΥΕΠ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ εδώ και στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ εδώ

2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ εδώ

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ εδώ

α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) εδώ το οποίο αξιοποιήθηκε στις ΔΥΕΠ τη σχολική χρονιά 2016-17
(Πατημασιές, Πού είναι ο Φασαρίας, Πάμε στην αγορά, καλό ταξίδι, οδηγίες δασκάλου)

β) Οδηγός καλωσορίσματος για προσφυγόπουλα

(εκπαιδευτικό υλικό για θέματα:  "Η πόλη", "Το σχολείο","Η τάξη") Πρόγραμμα erasmus plus K2 "Xenios Zeus"-ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας)

γ) e-book: εδώ 


4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΕΠ

Σχέδιο εργασίας "Αγορά" Ξένια Θρασυβουλίδου, δασκάλα ΔΥΕΠ Δ.Σ. Λαγκαδικίων

5. Συνεργατικό Ιστολόγιο που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί της ΔΥΕΠ Καβαλαρίου κατά το σχολικό έτος 2016-17 εδώ

6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "Κλειδιά και αντικλείδια"
ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ εδώ