ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Προγράμματα οπτικοποίησης GOOGLE MAPS
Οδηγίες για την αξιοποίηση του google maps για τη δημιουργία ιστορικών, γεωφυσικών, περιβαλλοντικών κλπ χαρτών (http://users.sch.gr/stsingidou/moodle/course/enrol.php?id=3)

Προγράμματα οπτικοποίησης GOOGLE EARTH
Οδηγίες για τη χρήση του GOOGLE EARTH (http://users.sch.gr/stsingidou/moodle/course/enrol.php?id=3)

Εκπαιδευτικές εφαρμογές google
-google έγγραφα (δημιουργία αρχείων excel, word, power point που μπορούν να συνδιαμορφώνονται από διαφορετικούς χρήστες και να διαμοιράζονται μεταξύ τους, δημιουργία ερωτηματολογίων)
Οδηγίες για τη χρήση των google εγγράφων (http://users.sch.gr/stsingidou/moodle/course/enrol.php?id=3)
-google ομάδες (δημιουργία ομάδων όπου μπορούν μέλη της ίδιας ομάδας να συζητούν)  


ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
1. Κάνοντας εγγραφή πολύ εύκολα εδώ
2. κλειδί μαθήματος ΠΕ70 για Δασκάλους/ες, ΠΕ60 για Νηπιαγωγούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: